В журнале Nature Microbiology опубликована статья с участием П. А. Певзнера

Поздравляем П. А. Певзнера с публикацией статьи в журнале Nature Microbiology!
 
Gurevich A, Mikheenko A, Shlemov A, Korobeynikov A, Mohimani H, Pevzner PA.
Nature Microbiology
IF 2016/2017 = N/A
2018 Mar;3(3):319-327. doi: 10.1038/s41564-017-0094-2. Epub 2018 Jan 22.
PMID: 29358742
 
 
 
 
 
 
 
 
Место: 
СПбГУ, ИТБМ